Kwamama

We encourage and support early education in existing structures of preschools and our youth program is focused on mother earth. Wij stimuleren en ondersteunen vroegschoolse educatie op kleuterscholen en ons jeugdprogramma is gericht op Moeder Aarde